Υποβολή αιτήματος για υποστήριξη από το ΚΕΣΥ Φλώρινας

COVID-19:  Συμβουλευτική Υποστήριξη & Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού για γονείς/κηδεμόνες, μαθητές ή εκπαιδευτικούς που φοιτούν ή υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας

Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα καθημερινή πραγματικότητα λόγω του κορωνοϊού, το Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (μέσα τηλεδιάσκεψης, email, κ.λπ.)  ή με τηλεφωνική επικοινωνία παρέχει Συμβουλευτική Υποστήριξη ή Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας και το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. θα έρθει σε επαφή ώστε να συντονίσει την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας.


Οδηγίες:

Συμπληρώστε την πρώτη φόρμα εφόσον το αίτημά σας αφορά γενικώς συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ή τη δεύτερη φόρμα εφόσον το αίτημά σας αφορά συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση σε θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού.


ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στοιχεία αιτούντος και περιγραφή αιτήματος

 

Verification


ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Στοιχεία αιτούντος και περιγραφή αιτήματος

 

Verification


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με την φόρμα:

  1. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω λόγους (παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης ή Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού προς τον/την αιτούντα ή τον κηδεμονευόμενο μαθητή/τρια)
  2. δεν θα διατεθούν σε τρίτα πρόσωπα πέραν του διοικητικού προϊσταμένου του ΚΕΣΥ Φλώρινας και του υπαλλήλου στον οποίο θα ανατεθεί η διεκπεραίωση του αιτήματος
  3. το χρονικό διάστημα τήρησής τους θα είναι ανάλογο του χρόνου διεκπεραίωσης του αιτήματος – πέραν αυτού θα διαγράφονται

ns

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •