Σχολικό έτος 2022-2023

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι στελεχωμένο με το εξής προσωπικό:

1. Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

Μαρκόπουλο Ανδρέα, ΠΕ70 (Δάσκαλο) (Προϊστάμενο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

Γαλαρινιώτη Νικόλαο, ΠΕ70 (Δάσκαλο) (αναπληρωτή προϊστάμενο)

Κουτσιπέτρο Γεώργιο, ΠΕ71 (Δάσκαλο ΕΑΕ)

Γάτσου Μαρία, ΠΕ60, (Νηπιαγωγό)

Δαφοπούλου Μυρτώ, ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογο)

Βράντση Βασιλική, ΠΕ03 ΕΑΕ (Μαθηματικό)

2. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

Σωτηριάδη Σάββα, ΠΕ21 (Λογοθεραπευτή)

Σκενδέρη Ιωάννη, ΠΕ23 (Ψυχολόγο)

Κάρζα Ανδρομάχη, ΠΕ23 (Ψυχολόγο)

Χατζηευφραιμίδου Αντωνία, ΠΕ23 (Ψυχολόγο)

Παραλούκα Ειρήνη, ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργό)

Τρύφων Κωνσταντίνο, ΠΕ30 (Κοινωνικό Λειτουργό)

Φλωρίδου Ελένη – Ανδριάννα, ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργό)