Σ.Δ.Ε.Υ. και Ε.Δ.Υ.

Απόφαση συγκρότησης Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) (του ν. 4823/2021) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2021-2022. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΔΥ ΣΕ ΣΔΕΥ Π-Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Η συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) διέπονται από τις διατάξεις της υπ. Αρίθμ. 134960/Δ3/27-10-2021 Υ.Α. ” Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών ” (ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΔΕΥ & ΕΔΥ)

Σ.Δ.Ε.Υ. & Ε.Δ.Υ. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ.