Δράσεις – συνεργασίες εξ αποστάσεως 2019-2020

Δραστηριότητα του προσωπικού του ΚΕΣΥ που αφορά στην εξ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και συνεργασιών με τη σχολική κοινότητα και φορείς της περιοχής λόγω της επιδημίας COVID-19

19/3/2020 9:15 – 9:40 Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ.
22/3/2020 10:00 – 11:00 Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. με Ο.Σ.Ε.Ε. & Σ.Ε.Ε.Ε.Α.Ε.
23/3/2020 8:30 – 9:00 Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ.
30/3/2020 10:00 – 11:00 Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. με Ο.Σ.Ε.Ε. & Σ.Ε.Ε.Ε.Α.Ε.
30/3/2020 9:00 – 9:30 Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ.
1/4/2020 12:00 – 13:00 Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. με Σ.Ε.Ε.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρνας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας
1/4/2020 13:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης ΓΕΛ για την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
2/4/2020 13:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης ΓΕΛ για την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
3/4/2020 10:00 – 10:30 Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ.
3/4/2020 13:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης ΕΠΑΛ για την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
6/4/2020 10:00 – 10:40 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
6/4/2020 13:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης ΓΕΛ για την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
7/4/2020 13:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης ΓΕΛ για την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
7/4/2020 10:45 – 11:20 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
8/4/2020 9:00 – 9:45 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
8/4/2020 13:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης ΕΠΑΛ για την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
9/4/2020 9:50 – 10:20 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
9/4/2020 13:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης ΓΕΛ για την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
10/4/2020 11:30 – 12:00 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
13/4/2020 12:00 – 12:30 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
14/4/2020 12:30 – 13:00 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
15/4/2020 9:45 – 10:15 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
22/4/2020 10:15 – 10:45 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
23/4/2020 9:45 – 10:15 Συνεδρίαση Διεπιστημονικής Ομάδας για έκδοση γνωμάτευσης
4/5/2020 9:00 – 10:00 Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ.
7/5/2020 12:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης του Γυμνασίου Αμυνταίου για τις εκπαιδευτικές διαδρομές μετά το Γυμνάσιο
8/5/2020 12:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης του Γυμνασίου Φιλώτα για τις εκπαιδευτικές διαδρομές μετά το Γυμνάσιο
12/5/2020 12:30 – 13:30 Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. με Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας
14/5/2020 12:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης του Γυμνασίου Βεύης για τις εκπαιδευτικές διαδρομές μετά το Γυμνάσιο
15/5/2020 12:00 – 14:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης του Γυμνασίου Λεχόβου για τις εκπαιδευτικές διαδρομές μετά το Γυμνάσιο
28/5/2020 10:00 – 12:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης του Γυμνασίου Αετού για τις εκπαιδευτικές διαδρομές μετά το Γυμνάσιο
5/6/2020 10:00 – 12:00 Εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. – Ενημέρωση μαθητών της Γ Τάξης των Γυμνασίων Μελίτης και Αμμοχωρίου
10/6/2020 11:00 – 12:00 Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. με Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένους Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας & Σ.Ε.Ε.Ε.Α.Ε.