Δράσεις – συνεργασίες εξ αποστάσεως 2021-2022

Δραστηριότητα του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που αφορά στην εξ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και συνεργασιών με τη σχολική κοινότητα και φορείς της περιοχής λόγω της επιδημίας COVID-19

 

12/11/2021 12:30-14:00 Τηλεδιάσκεψη του προσωπικού ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φλώρινας με τα υπόλοιπα 3 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας.
02/12/2021 12:30-14:00 Τηλεδιάσκεψη του προσωπικού ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φλώρινας με τα μέλη των Ε.Δ.Υ.
08/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν υποστηρίζονται από ειδικό παιδαγωγό» – Σχετικός σύνδεσμος
09/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Διαχείριση τάξης» – Σχετικός σύνδεσμος
Webinar: «Αξιολόγηση νοημοσύνης» – Σχετικός σύνδεσμος
10/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εννοιολογικός αποσαφηνισμός με εστίαση στη μελέτη περιπτώσεων» – Σχετικός σύνδεσμος
11/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Κοινωνικό κεφάλαιο και εκπαίδευση» – Σχετικός σύνδεσμος
Webinar: «Γονεϊκή εμπλοκή – Επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών» – Σχετικός σύνδεσμος
14/03/2022 13:00-14:00  Webinar: «Θετική αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με τους δασκάλους εντός του σχολικού πλαισίου και διαχείριση μαθητών έπειτα από καταστάσεις κρίσης» – Σχετικός σύνδεσμος
15/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εννοιολογικός αποσαφηνισμός με εστίαση στη μελέτη περιπτώσεων» – Σχετικός σύνδεσμος
16/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν υποστηρίζονται από ειδικό παιδαγωγό» – Σχετικός σύνδεσμος
17/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Διαχείριση τάξης» – Σχετικός σύνδεσμος
Webinar: «Αξιολόγηση νοημοσύνης» – Σχετικός σύνδεσμος
18/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Κοινωνικό κεφάλαιο και εκπαίδευση» – Σχετικός σύνδεσμος
Webinar: «Γονεϊκή εμπλοκή – Επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών» – Σχετικός σύνδεσμος
21/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Γονεϊκή εμπλοκή – Επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών» – Σχετικός σύνδεσμος
22/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Αξιολόγηση νοημοσύνης» – Σχετικός σύνδεσμος
23/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν υποστηρίζονται από ειδικό παιδαγωγό» –Σχετικός σύνδεσμος
28/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Αξιολόγηση νοημοσύνης» – Σχετικός σύνδεσμος
29/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Αναπτυξιακές και περιστασιακές κρίσεις στην εφηβεία. Ο ρόλος του σχολείου» – Σχετικός σύνδεσμος
30/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εννοιολογικός αποσαφηνισμός με εστίαση στη μελέτη περιπτώσεων» – Σχετικός σύνδεσμος
Webinar: «Διαχείριση τάξης» – Σχετικός σύνδεσμος
31/03/2022 13:00-14:00 Webinar: «Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν υποστηρίζονται από ειδικό παιδαγωγό» – Σχετικός σύνδεσμος
01/04/2022 13:00-14:00 Webinar: «Διαχείριση τάξης» – Σχετικός σύνδεσμος
04/04/2022 13:00-14:00 Webinar: «Κοινωνικό κεφάλαιο και εκπαίδευση» – Σχετικός σύνδεσμος
05/04/2022 13:00-14:00 Webinar: «Αξιολόγηση νοημοσύνης» – Σχετικός σύνδεσμος
06/04/2022 13:00-14:00 Webinar: «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εννοιολογικός αποσαφηνισμός με εστίαση στη μελέτη περιπτώσεων» – Σχετικός σύνδεσμος
08/04/2022 13:00-14:00 Webinar: «Διαχείριση τάξης» – Σχετικός σύνδεσμος
Webinar: «Αξιολόγηση νοημοσύνης» – Σχετικός σύνδεσμος