Ετικέτα: ΕΒΠ

Καθηκοντολόγιο προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ, τμήματα ένταξης, παράλληλης στήριξης κ.λπ.

Υ.Α. αριθμ. πρωτ. 48275/Δ3/ΦΕΚ 1088/τΒ΄/02-04-2019 με  με θέμα: «Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007)», η οποία αφορά «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής...