ΚΕΣΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ιστολόγιο

Νόμος 4547/2018 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Νόμος 4547/2018 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 102/12.06.2018

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία

Υ.Α. Αριθμ. 142628/ΓΔ4 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3032/04.09.2017) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ με την Υπουργική...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •