Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επισκεφθείτε τον θεματικό ιστότοπο του ΚΕΣΥ Φλώρινας για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο www.compass.mysch.gr


Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2019-2020:
  • EDU JOB Πίνακας των επαγγελμάτων που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Μπορείτε να δείτε 468 αναλυτικές περιγραφές επαγγελμάτων ανά επαγγελματική κατηγορία.

Υλικό Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οπτική του φύλου (Έργο: Καλλιρόη)

Εκπαιδευτικό Υλικό

Καλές Πρακτικές Καλλιρόη

Ενημερωτικά Τεύχη ΣΕΠ

Επιστημονικό – Διδακτικό Υλικό


Εκδόσεις ΕΟΠΠΕΠ

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •