Υλικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οδηγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΠΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
«Εργαλεία Σύγχρονης Προσέγγισης της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής»Σύνδεσμοι προς επιπλέον υλικό:


Παρουσιάσεις εισηγήσεων από τη Νηπιαγωγό ΠΕ60 ΕΑΕ, Ευγενιάδου Ελισάβετ, στο πλαίσιο επιμορφωτικών ημερίδων με γενικό τίτλο: «Επιμορφωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου» οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές της Πτολεμαΐδας, των Γρεβενών και της Κοζάνης, στις 26, 27 και 28 Νοεμβρίου 2019.

Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •