Στελέχωση ΚΕΣΥ

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) στελεχώνονται με το εξής προσωπικό: Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), όπως Νηπιαγωγούς (ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δασκάλους (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλολόγους (ΠΕ02), Μαθηματικούς (ΠΕ03) ή Φυσικούς (ΠΕ04), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), όπως Λογοθεραπευτές (ΠΕ21), Ψυχολόγους (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30), Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31), Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και Γραμματέα.


Το ΚΕΣΥ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2019-2020 είναι στελεχωμένο με το εξής προσωπικό:

1. Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

Γαλαρινιώτη Νικόλαο, ΠΕ70 (Δάσκαλο) (αναπληρωτή προϊστάμενο)
Κατσούτα Ελένη, ΠΕ70 (Δασκάλα)
Ευγενιάδου Ελισάβετ, ΠΕ60 (Νηπιαγωγό)
Μητράκου Δήμητρα, ΠΕ02 (Φιλόλογο)

2. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

Πουτακίδου Δέσποινα, ΠΕ21 (Λογοθεραπεύτρια)
Σκενδέρη
Ιωάννη, ΠΕ23 (Ψυχολόγο)
Τρύφων Κωνσταντίνο, ΠΕ30 (Κοινωνικό Λειτουργό)

3. Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό:

Παπαχαρίση Σπυρίδωνα, ΠΕ82 (Μηχανολόγο) – 2ης ειδικότητας ΠΕ70 (Δάσκαλο)

Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ Φλώρινας είναι ο Μαρκόπουλος Ανδρέας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 (Δάσκαλος), με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •