Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2019-2020:
Υλικό Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οπτική του φύλου (Έργο: Καλλιρόη)

Εκπαιδευτικό Υλικό

Καλές Πρακτικές Καλλιρόη

Ενημερωτικά Τεύχη ΣΕΠ

Επιστημονικό – Διδακτικό Υλικό


Εκδόσεις ΕΟΠΠΕΠ

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •